Gama Investment a.s.

Naše společnost působí na území České republiky. Provozujeme Špičkový elektrárenský zdroj o nominálním výkonu 58 MWe sestávající z nejmodernější spalovací turbíny Rolls-Royce a ostatní technologie předních světových dodavatelů energetických zařízení a systémů. Náš zdroj je situován v lokalitě průmyslové zóny města Prostějov. Vyvedení elektrického výkonu je realizováno přípojkou 110 kVe do místní distribuční soustavy. K výrobě elektřiny využíváme výhradně zemní plyn, ekologické palivo moderní energetiky. Primárně se zaměřujeme na poskytování podpůrných služeb pro provozovatele české energetické přenosové soustavy (ČEPS a.s.).

Stabilizace sítě

Výrazně přispíváme ke stabilizaci elektrické sítě přenosové soustavy České republiky a místní distribuční soustavy.

Podpora regionu

Dlouhodobým nákupem výrobků a služeb podporujeme především dodavatele v rámci regionu Prostějov a okolí. Mezi naše významné regionální partnery patří např.:

Zároveň nabízíme služby v oblasti výroby a následného prodeje demineralizované vody.

Strategie

Našim cílem je zabezpečovat i nadále bezpečnou a spolehlivou dodávku elektrické energie. Zároveň je naším záměrem rozvíjet současný provoz o další energetické jednotky a nabídnout tak další služby stávajícím či budoucím partnerům.