Produkty a služby

Zde jsou uvedeny informace o produktech a službách, které aktuálně nabízíme.

Jsme vlastníkem licence na výrobu elektřiny vydanou energetickým regulačním úřadem. S ohledem na klíčové poskytování podpůrných služeb zajišťujeme v omezené míře také výrobu elektrické energie.

Na základě platného certifikátu poskytujeme služby, které splňují Kodex přenosové soustavy, zejména pak kladnou 15minutovou zálohu (mFRP15+).

Tyto služby využívá správce přenosové soustavy (ČEPS a.s.) k vyrovnávání energetických špiček (proto „špičkový zdroj“), které mohou vznikat z důvodu nečekaného nárůstu odběru elektrické energie, výpadku zdroje nebo při kolísání výroby u zdrojů využívajících obtížně kontrolovatelnou obnovitelnou energii (např. sluneční nebo větrné elektrárny).

Pomocí vlastních výrobních kapacit poskytujeme službu technické náhrady, s níž máme dlouhodobé zkušenosti.

Charakteristika

Technickou náhradu poskytujeme pomocí vlastních výrobních kapacit jako náhradní plnění podpůrné služby v kategorii MZ15+ za jiného poskytovatele v rámci smluvních vztahů se společností ČEPS a.s..

Technické parametry

Naše společnost je držitelem platného certifikátu na poskytování podpůrné služby v kategorii MZ15+ pro společnost ČEPS a.s.. Pro aktuální výkon dostupný pro technickou náhradu se informujte na níže uvedeném kontaktu.

Obchodní parametry

Veškeré obchodní parametry jsou vždy záležitostí individuálního jednání a vždy vycházejí z aktuální situace na trhu a výkonu dostupného pro technickou náhradu.

Kontakt

 • +420 588 008 323
 • vyrobna (at) gamainvestment.cz

Nabízíme k prodeji demineralizovanou vodu, vyráběnou ve vlastní chemické úpravně vody pro zásobování technologií elektrárny a jiné účely.

Charakteristika

Demineralizovaná voda je voda vyráběná v tzv. demineralizační lince plných kolon (reverzní Amberpack). Linka se skládá z dvoukomorového katexového filtru, odvzdušňovací věže, čerpací stanice dekarbonizované vody a dvoukomorového anexového filtru.

Technické parametry

Jakost demineralizované vody:
 • Měrná elektrická vodivost: 0,1 - 1 μS/cm
 • Obsah křemíku: max. 10 - 100 μg/l

U demineralizované vody není ověřována její zdravotní nezávadnost, tudíž je použitelná výhradně k technologickým účelům, kde nemůže dojít k ohrožení zdraví obyvatelstva. Případné další požadavky na jakost dodávané demineralizované vody budou upřesněny na žádost odběratele.

Obchodní parametry

Demineralizovaná voda je prodávána výhradně v areálu provozu a je plněna pouze do čistých přepravních prostředků odběratele. Za případné znehodnocení jakosti demineralizované vody znečištěným nebo nevhodným obalem dodavatel neodpovídá.

Podmínky:
 • Výdejní doba: dle domluvy
 • Minimální odběr: 100 litrů
  Po domluvě je možné odebrat i méně, než 100 litrů demineralizované vody, avšak cena je při takovémto odběru stanovena paušálně na 300 Kč bez DPH bez ohledu na skutečně odebrané množštví.
Cena:
 • při odběru do 500 l: 3,00 Kč/l (bez DPH)
 • při odběru od 501 do 2000 l: 2,50 Kč/l (bez DPH)
 • při odběru od 2001 l: 2,30 Kč/l (bez DPH)

Kontakt

 • +420 588 008 323
 • vyrobna (at) gamainvestment.cz