Gama Investment a.s.

Naša spoločnosť pôsobí na území Českej republiky. Prevádzkujeme Špičkový elektrárenský zdroj s nominálnym výkonom 58 MWe pozostávajúci z najmodernejšej spaľovacej turbíny výrobcu Rolls-Royce a ostatných technológií predných svetových dodávateľov energetických zariadení a systémov. Náš zdroj je situovaný v lokalite priemyselnej zóny mesta Prostějov. Vyvedenie elektrického výkonu je realizované prípojkou 110 kV do distribučnej sústavy E.ON Distribuce, a.s. K výrobe elektriny využívame výhradne zemný plyn, ekologické palivo modernej energetiky. Primárne sa zameriavame na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa českej energetickej prenosovej sústavy (ČEPS, a.s.).

Stabilizácia siete

Výrazne prispievame ku stabilizácii elektrickej siete prenosovej sústavy České republiky a regionálnej distribučnej sústavy.

Stratégia

Našim cieľom je zabezpečovať aj naďalej bezpečnú a spoľahlivú dodávku regulačnej elektriny. Zároveň je naším zámerom rozvinúť súčasnú prevádzku o ďalšie energetické jednotky a ponúknuť tak ďalšie produkty súčasným alebo budúcim partnerom.

Štatutárny orgán – predstavenstvo

 • Ing. Richard Lenárt

  predseda predstavenstva

 • Mgr. Mário Selecký

  člen predstavenstva

Dozorná rada

 • Ing. Boris Čarakčiev

  predseda dozornej rady

 • Katarína Tkáčiková

  člen dozornej rady

 • Miroslava Kučeráková

  člen dozornej rady