Produkty a služby

Tu sú uvedené informácie o produktoch a službách, ktoré aktuálne ponúkame.

Sme vlastníkom licencie na výrobu elektriny vydanou Energetickým regulačným úradom. S ohľadom na kľúčové poskytovanie podporných služieb zaisťujeme v obmedzenej miere taktiež výrobu elektriny.

Na základe platného certifikátu poskytujeme služby, ktoré splňujú Kodex prenosovej sústavy, najmä potom kladnú 15minutovú zálohu (mFRP15+).

Tieto služby využíva prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ČEPS, a.s.) k vyrovnávaniu energetických špičiek (preto „špičkový zdroj“), ktoré môžu vznikať z dôvodu nečakaného nárastu odberu elektrickej energie, výpadku zdroja alebo pri kolísaní výroby pri zdrojoch využívajúcich ťažko predikovateľnú obnoviteľnú energiu (napr. slnečné alebo veterné elektrárne).

Pomocou vlastných výrobných kapacít poskytujeme službu technickej náhrady pre ostatných poskytovateľov podporných služieb, s ktorou máme dlhodobé skúsenosti.

Charakteristika

Technickú náhradu poskytujeme pomocou vlastných výrobných kapacít ako náhradné plnenie podpornej služby v kategórii MZ15+ za iného poskytovateľa v rámci zmluvných vzťahov zo spoločnosťou ČEPS, a.s..

Technické parametre

Naša spoločnosť je držiteľom platného certifikátu na poskytovanie podpornej služby v kategórii MZ15+ a MZ5 pre spoločnosť ČEPS, a.s.. Pre aktuálny výkon dostupný pre technickú náhradu sa informujte na kontakte uvedenom nižšie.

Obchodné parametre

Všetky obchodné parametre sú vždy záležitosťou individuálneho jednania a vždy vychádzajú z aktuálnej situácie na trhu a výkonu dostupného pre technickú náhradu.

Kontakt

 • +420 588 008 333
 • vyrobna (at) gamainvestment.cz

Ponúkame na predaj demineralizovanej vody, vyrábanú vo vlastnej chemickej úpravovni vody pre zásobovanie technológií elektrárni a iné účely.

Charakteristika

Demineralizovaná voda je voda vyrábaná v tzv. demineralizačnej linke plných kolón (reverzný Amberpack). Linka sa skládá z dvojkomorového katexového filtra, odvzdušňovacej veže, čerpacej stanice dekarbonizovanej vody a dvojkomorového anexového filtra.

Technické parametre

Akosť demineralizovanej vody:
 • Merná elektrická vodivosť: 0,1 - 1 μS/cm
 • Obsah kremíku: max. 10 - 100 μg/l

U demineralizovanej vody nie je preverená jej zdravotná nezávadnosť, takže je použiteľná výhradne k technologickým účelom, kde nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia obyvateľstva. Prípadné ďalšie požiadavky na akosť dodávanej demineralizovanej vody budú spresnené na žiadosť odberateľa.

Obchodné parametre

Demineralizovaná voda je predávaná výhradne v areáli prevádzky a je plnená iba do prepravných obalov odberateľa. Za prípadné znehodnotenie akosti demineralizovanej vody neskorším znečistením alebo nevhodným obalom dodávateľ nezodpovedá.

Podmienky:
 • Výdajná doba: podľa dohody
 • Minimálny odber: 100 litrov
  Po dohovore je možné odobrať aj menej, ako 100 litrov demineralizovanej vody, avšak cena je pri takomto odbere paušálne stanovena na 300 Kč bez DPH bez ohľadu na skutočne odobrané množstvo.
Cena:
 • Pri odbere do 500 l: 3,00 Kč/l (bez DPH)
 • Pri odbere od 501 do 2000 l: 2,50 Kč/l (bez DPH)
 • Pri odbere od 2001 l: 2,30 Kč/l (bez DPH)

Kontakt

 • +420 588 008 333
 • vyrobna (at) gamainvestment.cz